DZISIAJ KILKA SŁÓW O METODZIE JOHANSEN (IAS)

 CZYLI CO WARTO O NIEJ WIEDZIEĆ?

IAS to Indywidualna Stymulacja Słuchu – metoda terapii słuchu, istotą zbliżona w wielu miejscach do metody Tomatisa. Różni się jednak sposobem realizacji procesu terapeutycznego. Odbywa się w warunkach domowych. Polega ona na słuchaniu muzyki specjalnie nagranej na syntetyzatorze, odpowiednio dobranej do indywidualnych potrzeb osoby objętej terapią. 

 

Nie jest w tej formie terapii wymagany specjalistyczny sprzęt – wystarczą „domowe” zewnętrzne słuchawki przewodowe i odtwarzacz płyt CD. Muzyka słuchana jest przez słuchawki przez około 10 minut dziennie, o stałej porze dnia. Postępy kontrolowane są co 4-10 tygodni, wtedy też podejmowane są decyzje co do zmiany płyt. Cały program trwa od 6 – 18 miesięcy, dziecipotrzebują najczęściej 9 – 10 miesięcy.

 

 

DLA KOGO?

  Metoda ta zalecana jest w terapii z  dziećmi ( już od 3 roku życia, choć zdarza    się również i u niemowląt)  z młodzieżą i dorosłymi. Jest przeznaczona dla         osób mających problemy ze słuchaniem, mówieniem, pisaniem, czytaniem

   Stosowana jest w terapii osób:

   z trudnościami w rozwoju mowy, nieprawidłową artykulacją,

   z dysleksją, problemami szkolnymi,

   z ADHD,

z zaburzoną koncentracją uwagi,

z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,

z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń,

z porażeniem mózgowym,

z nadwrażliwością słuchową,

z  wadami genetycznymi,

z autyzmem.

Zaletą tej metody jest:

jej dostępność – możliwość wykonywania jej w domowych warunkach, zwłaszcza w przypadku osób mieszkających daleko od ośrodka terapeutycznego,

możliwość łączenia tej metody z innymi formami terapii jakimi jest objęte dziecko,odbywanie jej w warunkach zacisza domowego, optymalnych dla rozwoju dziecka,

koszty rozłożone w czasie

długotrwała (kilkumiesięczna),a nie jednorazowa stymulacja mózgu (np.2 tyg. non stop),efekty terapii długofalowe i efektywne.Mózg potrzebuje czasu do nauki.

Korzyści z tej metody to m.in.:

poprawa koncentracji, uwagi słuchowej,

lepsze przetwarzanie słuchowe,

poprawa czytania,

lepsze rozumienie języka,

poprawa płynności wypowiedzi, artykulacji,

poprawa napięcia mięśniowego (równowaga, koordynacja wzrokowo – ruchowa, motoryka),

poprawa samooceny i osiągnięć szkolnych,

lepsze wyniki w nauce języków obcych.

Centrum Metody Johansena mieści się w Warszawie

http://www.johansen-ias.pl/

Koszty terapii znajdują się w zakładce cennik